Widerøes nye Embraer E190-E2

Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre E190-E2 Jetfly for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

Embraer er en Brasiliansk flyprodusent som har produsert E-Jet siden 2004.  Embraer utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger.
E2 skal levers i tre versjoner; E175-E2 med inntil 90 seter, E190-E2 med inntil 114 seter og E195-E2 med inntil 138 seter.
Widerøe har inngått kontrakt om levering av tre E190-E2 med 114 seter i løpet av 2018. Selskapet har i tillegg sikret seg opsjon på levering av ytterligere 12 fly.
Kilde: Widerøe.no

Dette er en video som flyprodusenten Embraer har laget, ikke Widerøe.